Начало > Новини > Съдържание
Какво е парна стерилизация
Aug 02, 2016

Парна стерилизация използва непрекъснат поток на високо налягане на гореща пара, за да стерилизира на продукта. Този непрекъснат Парна стерилизация процес води до едновременно намаляване на микробиологични натоварване и инактивация на ензими в подправки, билки и семена. Тези суровини са силно замърсени с почва поемат дрожди, плесени, nitrobacteria и спори формите.