Сухи сладки червени червен пипер семена

СЛАДЪК червен пипер SEEDSProduct спецификация: 1QUALITY1ST GRADE2STERILIZEDsteam стерилизирани или normal3QUALITYAflatoxin охратоксин, пестициди са всички на базата на ЕС regulations4MOISTURE < 10 % 5MAIN PROCESSINGston

Чат сега